Sigurimi i Automjeteve
Sigurimi i Automjeteve

Produktet

TPL Insurance

Ndihu rehat në rrugëtimin tuaj.

 

Sigurimi i përgjegjësisë ndaj palës së tretë –  ofron mbulim kur i siguruari është përgjegjës për aksidentin e ndodhur dhe i detyrohet mbulimit për dëmin e shkaktuar. 


Regjistrohu për Info
Na kontaktoni