Sigurime për Biznes
Sigurime për Biznes
Sigurime Individuale
Sigurimi i Pronës
Sigurimi i Pronës

Produktet

Sigurimi i Pronës

SIGURIMI I PRONËS:  Siguroni Pronën tuaj nga humbjet, dëmtimet ose shkatërrimet e pasurisë në mënyrë të paparashikuar dhe aksidentale si pasojë e: zjarrit, rrufesë, eksplozionit, përplasjes apo rënies së fluturakeve.

Përjetoni qetësinë e shtëpisë tuaj, brengat i mbajmë ne.

 

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni