Sigurime për Biznes
Sigurime për Biznes
Sigurime Individuale

Produktet

Sigurimi i Garancive

SIGURIMI I GARANCIVE:  Sigurimi i Garancive është një marrëveshje ndërmjet tri palëve e dizajnuar për mbulimin e humbjeve te shkaktuara nga performanca e dobët e kontratës.

Prisig duke synuar në ofrimin e produkteve adekuate për klientët e vet, ofron produktet e Sigurimeve si: Garanci Oferte; Garanci Kontrate; Garanci Avanci; Garanci Doganore; Garanci Mirëmbajtje 

 

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni