Sigurime për Biznes
Sigurime për Biznes
Sigurime Individuale
Sigurime Individuale
Sigurime Individuale
Sigurimi i Automjeteve
Sigurimi i Automjeteve
Sigurimi i Pronës
Sigurimi i Pronës
Sigurimi Shëndetësor
Sigurimi Shëndetësor
Sigurimi Shëndetësor

Rreth Nesh

Misioni, vizioni dhe vlerat e PRISIG

Të jemi zgjidhja ideale e ofrimit të sigurimeve duke identifikuar në pëpikmëri kërkesat dhe nevojat e klientëve për sigurime.  


PRISIG synon të ofrojë produkte dhe shërbime të nivelit të lartë me standard ndërkombëtar dhe korrekt për kërkesat e të siguruarve, duke shërbyer si furnizues i produkteve të sigurimeve, dhe të shërbejë si mbështetje financiare për të dëmtuarit dhe njëkohësisht të jetë një kompani stabile dhe profitabile.

Planifikohet rritja e aktivitetit me produkte ekzistuese ndaj klientëve të rinjë, duke respektuar vazhdimisht ata dhe duke pasur kujdes në rentabilitetin e punës. Në këtë drejtim janë  të angazhuar ekspertë nga lëmia e sigurimeve dhe ajo teknike në mënyrë që shërbimet të jenë në nivelin më të lartë.


PRISIG posedon  infrastrukturën moderne të IT-së, që efikasiteti të jetë në nivel të lartë.PRISIG ofron produkte të dizajnuara veqanërisht për nevojat e klientëve, në mënyrë që ata të ndiejnë se janë të rëndësishëm dhe të respektueshëm.


Kualiteti në punë, shërbimet e shpejta dhe korrekte, pagesat e dëmeve dhe serioziteti në punë është standard i punës së Kompanisë.


PRISIG është kompani serioze efikase me vizion të ri dhe të qartë që do t’i përgjigjet standardeve më të reja dhe më cilësore, që do të jenë shembull për tregun vendor dhe regjional.


Vlerat tona përfaqësojnë mënyrën se si ne i përmbushim kërkesat me përgjegjësi  për të Siguruarit tonë

duke qenë:

PRIJËS në industrinë e sigurimeve në vend

Me qasje PROAKTIVE dhe të përgjegjshme ndaj palëve të interesuara 

Duke bërë angazhimin për Përsosmëri Operative udhëhequr nga integriteti dhe profesionalizmi.

INOVATIV dhe krijues të produkteve të reja  

SIGURUES i një mjedisi të drejtë

 

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni