Sigurime për Biznes
Sigurime për Biznes
Sigurime Individuale
Sigurime Individuale
Sigurime Individuale
Sigurimi i Automjeteve
Sigurimi i Automjeteve
Sigurimi i Pronës
Sigurimi i Pronës

Kontakti

Kontakti

Kompania e Sigurimeve PRISIG Sh.A

Adresa: Rr. Eduard Lir 173, Lagjja Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel: +381 (0) 38 221 000

Email: [email protected]

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni