Sigurimi Shëndetësor
Sigurimi i Pronës
Sigurimi Shëndetësor
Sigurime Individuale
Sigurime për Biznes

Rreth Nesh


Raporti i Auditorit të Jashtëm 2017 


TM4 2017 

Bilanci i Gjendjes TM4 2017

Pasqyra e të Ardhurave TM4 2017 

Primet e shkruara dhe Dëmet e paguara TM4 2017 

Treguesit Financiar TM4 2017 

TM3 2017 

Bilanci i Gjendjes TM3 2017

Pasqyra e të Ardhurave TM3 2017 

Primet e shkruara dhe Dëmet e paguara TM3 2017

Treguesit Financiar TM3 2017 

 

TM2 2017 

Bilanci I Gjendjes TM2 2017

Pasqyra e te Ardhurave TM2 2017

Primet e shkruara dhe Dëmet e paguara TM2 2017

Treguesit Financiar TM2 2017

 

TM1 2017 

Bilanci i Gjendjes TM1 2017

Pasqyra e te Ardhurave TM1 2017 

Primet e shkruara dhe Dëmet e paguara TM1 2017 

Treguesit Financiar TM1 2017 

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni